Tłumacz przysięgły języka Ukraińskiego,

Tłumacz Rosyjskiego

Kraków, Warszawa, cała Polska

Присяжний перекладач
української мови

Офіційне завірення перекладів по всій Польщі.

 


Tłumaczenia Uwierzytelnione / Przysięgłe

 • tłumaczenia uwierzytelnione dla wymiaru sprawiedliwościowi (sądy, policja, prokuratura, administracja państwowa);
 • tłumaczenia uwierzytelnione dla klientów prywatnych i firm;
 • uwierzytelnienie  tłumaczeń pisemnych wykonanych przez inne osoby (każda osoba może zrobić tłumaczenie do uwierzytelnienia);
 • sporządzenie poświadczonych odpisów / kopii pism w języku ukraińskim (uwierzytelniony odpis jest dokumentem urzędowym i może być używany na równi z oryginałem).

Tłumaczenia E-Poświadczone podpisem elektronicznym

 • Poświadczam tłumaczenia pisemne podpisem elektronicznym (plik z tłumaczeniem wysyłam na e-mail);
 • od 2016 roku tłumacz przysięgły jest uprawniony do poświadczenia tłumaczenia za pomocą e-podpisu;

Tłumaczę wszystkie dokumenty:

 • dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu);
 • dyplomy, świadectwa, suplementy oraz inne dokumenty niezbędne do podjęcia studiów w Polsce;
 • dokumenty wymagane do stypendium, na potrzeby ZUS etc.;
 • dokumenty wymagane dla otrzymania karty pobytu stałego i czasowego;
 • dokumenty na kartę polaka;

Tłumaczenia Symultaniczne i Konsekutywne

Chętnie podejmę się wykonania tłumaczeń ustnych w Krakowie, Warszawie i całej Polsce.


- O Mnie -

Wybrane doświadczenie zawodowe

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego TP/27/17

Zawodowy lobbysta, numer wpisu nr 00385. Posiadam okresową kartę wstępu do sejmu RP.

Mediator w sprawach cywilnych m.in. przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, Wroclawiu, Łodzi, Rzeszowie, Zamościu: sprawy gospodarcze w obrocie międzynarodowym, prawo medyczne (ochrona praw pacjenta), pracownicze w tym dot. zatrudnienia obcokrajowców (prowadzenie mediacji w jęz. angielskim, rosyjskim, ukraińskim).

Prezes polskiego stowarzyszenia ekspertyz językoznawczych i traduktologicznych.

Kandydat na kuratora KRS przy sądzie okręgowym w Krakowie.

Kierownik podmiotu leczniczego wpisanego do RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Małopolski, nr księgi rejestrowej 000000176920.

Kierownik klubu integracji społecznej.

Prezes Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Smart, redaktor naczelny.

Działalność gospodarcza od 2010 roku m.in. w zakresie usług tłumaczeniowych.

Zatrudnienie w działach finansowych w międzynarodowych korporacjach.

Wykształcenie

2000-2005 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, tłumacz, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina).

2006-2007 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP.

2016-obecnie - przygotowanie pracy doktorskiej z zakresu prawa cywilnego.

Przyjmowanie zleceń po uprzednim uzgodnieniu terminu przez e-mail

1 min. od Galerii Krakowskiej, 3 min. od Rynku Głównego | 2 min. sadów przy rondzie Mogilskim | 2 min. od Konsulatu Ukraińskiego | 1 min. od Dworca Kraków Główny

osoby które szukają tłumacza wpisują w google.pl słowa kluczowa: tłumacz przysięgły języka ukraińskiego kraków i tłumaczenia rosyjskiego kraków, warszawa oraz cała polska, miasta wrocław, katowice, rzeszów, lublin, przemyśl, łódż. szukaj tłumaczenia ustne poświadczone / przysięgłe symultaniczne i konsekutywne. Blisko konsulat Ukrainy w Krakowie.