Tłumacz przysięgły języka Ukraińskiego,

Tłumacz Rosyjskiego

Kraków, Warszawa, cała Polska

Присяжний перекладач
української мови

Офіційне завірення перекладів по всій Польщі.

 


Tłumaczenia Uwierzytelnione / Przysięgłe

 • tłumaczenia uwierzytelnione dla wymiaru sprawiedliwościowi (sądy, policja, prokuratura, administracja państwowa);
 • tłumaczenia uwierzytelnione dla klientów prywatnych i firm;
 • uwierzytelnienie  tłumaczeń pisemnych wykonanych przez inne osoby (każda osoba może zrobić tłumaczenie do uwierzytelnienia);
 • sporządzenie poświadczonych odpisów / kopii pism w języku ukraińskim (uwierzytelniony odpis jest dokumentem urzędowym i może być używany na równi z oryginałem).

Tłumaczenia E-Poświadczone podpisem elektronicznym

 • Poświadczam tłumaczenia pisemne podpisem elektronicznym (plik z tłumaczeniem wysyłam na e-mail);
 • od 2016 roku tłumacz przysięgły jest uprawniony do poświadczenia tłumaczenia za pomocą e-podpisu;

Tłumaczę wszystkie dokumenty:

 • dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu);
 • dyplomy, świadectwa, suplementy oraz inne dokumenty niezbędne do podjęcia studiów w Polsce;
 • dokumenty wymagane do stypendium, na potrzeby ZUS etc.;
 • dokumenty wymagane dla otrzymania karty pobytu stałego i czasowego;
 • dokumenty na kartę polaka;

Tłumaczenia Symultaniczne i Konsekutywne

Preferuję tłumaczenia ustne. 


- O Mnie -

Wybrane doświadczenie zawodowe

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.

Zawodowy lobbysta, numer wpisu nr 00385.

Mediator w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, numer wpisu 144: sprawy gospodarcze w obrocie międzynarodowym, prawo medyczne (ochrona praw pacjenta), pracownicze w tym dot. zatrudnienia obcokrajowców (prowadzenie mediacji w jęz. angielskim, rosyjskim, ukraińskim).

Kierownik podmiotu leczniczego wpisanego do RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Małopolski, nr księgi rejestrowej 000000176920.

Prezes Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Smart, redaktor naczelny.

Działalność gospodarcza od 2010 roku m.in. w zakresie usług tłumaczeniowych.

Zatrudnienie w działach finansowych w międzynarodowych korporacjach.

Wykształcenie

2000-2005 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, tłumacz, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina).

2006-2007 Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP.

2016-obecnie - prawo, studia magisterskie

2016-obecnie - przygotowanie pracy doktorskiej z zakresu prawa cywilnego.

Przyjmowanie zleceń po uprzednim uzgodnieniu terminu przez e-mail

1 min. od Galerii Krakowskiej, 3 min. od Rynku Głównego | 2 min. sadów przy rondzie Mogilskim | 2 min. od Konsulatu Ukraińskiego | 1 min. od Dworca Kraków Główny

osoby które szukają tłumacza wpisują w google.pl słowa kluczowa: tłumacz przysięgły języka ukraińskiego kraków i tłumaczenia rosyjskiego kraków, warszawa oraz cała polska, miasta wrocław, katowice, rzeszów, lublin, przemyśl, łódż. szukaj tłumaczenia ustne poświadczone / przysięgłe symultaniczne i konsekutywne.